Despre Noi > Onorariile Cabinetului
 
 
 
 

Onorariile Cabinetului

Onorariile se stabilesc conform Legii nr.51/1995 privind profesia de avocat, pe principiul negocierii directe între avocat si client, avîndu-se în vedere:

-dificultatea, natura si noutatea cauzei;

-timpul si volumul de lucru ptr. efectuarea lucrării respective;

-obiectul si valoarea cauzei;

-limitările de timp la care suntem obligaţi sa acţionăm în funcţie de împrejurările cauzei;

-avantajele si rezultatele patrimoniale obţinute de avocat pentru cleintul său;


Modalităţile si formele de plata a onorariilor:

a)onorarii fixe;

b)onorarii orare;

c)onorarii tip”abonament”;

d)onorarii de success;


Onorariile se pot plati integral, la incheierea contractului de asistenţă juridica,sau,la o data fixa,stabilita de comun acord cu clientul prin contractul de asistenţă juridica.

Cu titlu de exemplu,onorariile practicate de cabinetul nostru, sunt:

Onorariile tip”abonament” încep de la 1500 lei RON/luna;

Onorarii fixe:

  1. 1000-2500 lei RON redactat acte de procedura,consultanţă ,asistenţă si reprezntare juridica in procese civile,dreptul muncii,contencios administrativ si fiscal,drept penal,asistenţă si reprezentare juridica in faţa Curtii de Arbitraj Internaţional;
  2. 150-250 lei RON/ ora  consultanţă juridica cu redactarea de opinii legale;
  3. 4000-6500 leiRON acţiuni ,cereri si proceduri cu privire la cauzele C.E.D.O.

 
 
 
 
 

 

Avocat Dan Popescu - Avocat in Baroul Bucuresti